Magnum

Magnum
Order by:
orderby
Display:
Được pha trộn bởi 22% Cabernet Franc, 21% Syrah, 20% Cabernet Sau-vignon, 20% Malbec, 11% Carmenère và 6% Pet Detail

SOUTH AFRICA (Nam Phi)

Danh mục