Bosco Mosscato

Hits: 2055 /
0 Reviews / Write review
Product code: IT0301
Availabe: Availabe

Short description

Moscato 60% - Trebbiano d'Abruzzo 30% - Riesling 10%, với sắc vàng ánh. Hoàn hảo như rượu khai vị và tráng miệng. Nên ướp lạnh để hòa hợp với bán ngọt hoặc quả sấy khô. Mang lại cảm giác tươi mát.
Moscato 60% - Trebbiano d'Abruzzo 30% - Riesling 10%, với sắc vàng ánh. Hoàn hảo như rượu khai vị và tráng miệng. Nên ướp lạnh để hòa hợp với bán ngọt hoặc quả sấy khô. Mang lại cảm giác tươi mát.
Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product

SOUTH AFRICA (Nam Phi)

Danh mục