Monacello

Hits: 2149 /
2 Reviews / Write review
Product code: IT0601
Availabe: Availabe

Short description

100% Primitivo, mang màu đỏ ruby cùng hương mận đen, nho, anh đào chua. Monacello kết hợp hài hòa với món pasta Rich, thịt nướng và thịt hầm, pho mát và salame.
100% Primitivo, mang màu đỏ ruby cùng hương mận đen, nho, anh đào chua. Monacello kết hợp hài hòa với món pasta Rich, thịt nướng và thịt hầm, pho mát và salame.
Comments
GoldenTabs, 09.01.2018
Yg04rm https://goldentabs.com/
JimmiXzSq, 20.05.2017
ncrahB http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product

SOUTH AFRICA (Nam Phi)

Danh mục